REGLEMENT & PRIVACYVERKLARING

Door zich in te schrijven, verklaart men zich akkoord met het speelpleinreglement en onze privacy verklaring.