INSCHRIJVINGEN

INSCHRIJVEN VOOR ZOMER 2019  • 24 - 28 juni


Maandag 24 juni van 16u-20u

Dinsdag 25 juni van 16u-20u

Woensdag 26 juni van 14u-20u

Donderdag 27 juni van 16u-20u

Vrijdag 28 juni van 16u-20u


  • Inschrijven kan ook elke speelpleindag van 8.00 u. tot 18.00 u.


          Waar ?  Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee, secretariaat van het Speelplein

(het secretariaat vindt u door de  de  'Speelpleinvlaggen' te volgen)


Wat breng ik mee ?

 

- Foto     per kind

- 2 kleefbriefjes van uw ziekenfonds

- Een document (verkrijgbaar bij uw gemeentehuis) van de gezinssamenstelling bij gezinnen > 2 kinderen

- 8 euro per ingeschreven kind (administratiekost)


Let op : geen bancontact beschikbaar op het secretariaatZEER NUTTIG OM TE WETEN


  • Elk kind is op eender welke dag welkom.


 Op voorhand dient u niet te vermelden wanneer uw kind naar het speelplein zal komen. Er is steeds plaats voor hem/haar.TEGEMOETKOMING VOOR GROTE GEZINNEN


  • Per kind wordt een dagprijs van 5 euro aangerekend. Vanaf het derde kind moet er echter geen dagvergoeding meer betaald worden. Als speelpleinwerking willen we financieel tegemoet komen aan gezinnen waarvan er 3 kinderen of meer naar ons speelplein komen. We hanteren daarom de regel dat er voor grote gezinnen maar voor 2 kinderen betaald moet worden en dat de andere kinderen dus gratis naar het speelplein mogen komen.  Deze tegemoetkoming geldt voor de dagaanwezigheden zelf. Bij de inschrijving verwachten we wel dat er een eenmalige kost van 7 euro per kind betaald wordt voor de verzekering.


Om van deze regel te kunnen genieten, verwachten we dat u bij de inschrijving van uw kind op het speelplein een attest van gezinsamenstelling bezorgt. Door enkele gevallen van misbruik worden we helaas genoodzaakt om er wat strenger op toe te zien dat effectief om een recent attest gaat dat door de burgerlijke stand van uw gemeente werd afgeleverd. Bedankt voor uw begrip hiervoor.Voor de stad Leuven en haar deelgemeenten kan u dit attest elektronisch aanvragen via onderstaande link:


http://www.leuven.be/e-loket/formulieren-burgerzaken/


Meer informatie over het aanvragen van dit of andere attesten vindt u hier:


http://www.leuven.be/leven/aanvragen-en-documenten/akten-en-attesten/


Voor andere gemeenten moet u even langsgaan bij de burgerlijke stand op het gemeentehuis.WAT ZIT IN DEZE PRIJS?


  • Gratis busvervoer van Leuven en omringende gemeenten naar het speelplein


  • Activiteiten  op het speelplein


  • 3-uurtje


  • Voor speciale activiteiten kan nog een extra vergoeding gevraagd worden.INSTRUCTIES VOOR DE OVERSCHRIJVING


  • De betaling gebeurt via overschrijving op rekeningnummer BE12 7343 7709 5892 van Don Bosco Jongerenwerking vzw, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee.


  • Op drie momenten in de zomer (na week 2, week 5 en  week 8) krijgen de kinderen een overschrijvingsformulier mee naar huis waar het te betalen bedrag op vermeld staat.FISCALE ATTESTEN


De kosten voor de opvang van uw kind beneden de 12 jaar, kan u inbrengen als vermindering van uw belastbaar inkomen. Het fiscaal attest dat nodig is om deze kost af te kunnen trekken van uw belastingen, zal automatisch worden opgestuurd naar iedereen die zijn rekening op tijd betaalt na de zomer. Dit attest geldt als bewijs van het bedrag dat u voor de deelname van uw kind betaald heeft. Verder informatie hierover vindt u op de website www.sociaalcultureel.be.TERUGTREKKEN TEGEMOETKOMING ZIEKENFONDS


U kan een tegemoetkoming terugtrekken via uw ziekenfonds. Hiervoor dient u de nodige papieren van het ziekenfonds samen met een gefrankeerde geadresseerde enveloppe op te sturen naar het speelplein of af te geven bij de inschrijving. Van zodra alle rekeningen betaald zijn, sturen wij u de ingevulde papieren terug.

INSCHRIJVINGEN ZOMER 2020


WANNEER?

00 - 00 JUNI 2019
00u - 00u

00 JUNI 00u - 00u


ELKE SPEELPLEINDAG

08u - 18u


WAAR?

SECRETARIAAT SPEELPLEIN