INSCHRIJVINGEN ZOMER 2021

KOSTPRIJS€25/week

+

€8 verzekerings-

kosten /zomer


Dit jaar werken we met een gloednieuw inschrijfsysteem. Zo zal het het mogelijk zijn om je kinderen thuis online te registreren, zodanig dat de inschrijving op ons speelplein vlotter kan verlopen. Dit platform is via mijn.speelpleindonbosco.be beschikbaar. Nadien kan je tijdens onze inschrijfweek langskomen om de weken voor je kind te reserveren (specifieke data en uren staan hieronder) en de nodige documenten te ondertekenen. Hierna is de inschrijving afgerond en zijn de weken gereserveerd!

 

INSCHRIJVEN TIJDENS DE ZOMER


Indien niet alle plaatsen tijdens de inschrijfweek zijn volzet, is het mogelijk om tijdens de zomer weken te reserveren. Hiervoor kan je elke speelpleindag van 8u15 tot 17u30 en elke zondag van 16u tot 18u terecht op het secretariaat. 


Voor deze inschrijving dien je hetzelfde stappenplan te volgen als hierboven vermeld en dezelfde benodigdheden mee te nemen naar de inschrijving zelf.

Zoals hierboven vermeld, is het de bedoeling dat de registratie op voorhand online thuis gebeurt. Is er toch iets misgelopen of zijn er zaken niet duidelijk? Geen probleem! Je bent tijdens de inschrijfweek welkom en dan helpen we jou verder. 


Let op! Telefonisch of via mail is het niet mogelijk om plaatsen te reserveren.

De plaatsen zullen gaan naar de ouders die het eerst gereserveerd hebben ter plaatse.STAPPENPLAN


  • Registreer via ons inschrijfplatform 
  • Kom langs op het plein (tijdens de openingsuren)
  • Geniet van de zomerWAT BRENGT U MEE?


  • 2 kleefbriefjes per kind van uw ziekenfonds
  • Indien u wenst te genieten van de tegemoetkoming voor grote gezinnen,                               dient u ook een attest van gezinssamenstelling mee te brengen (zie hieronder)
  • een mondmasker en een balpen


TEGEMOETKOMING VOOR GROTE GEZINNEN

 

Per kind wordt een dagprijs van 5 euro aangerekend. Vanaf het derde kind moet er echter geen dagvergoeding meer betaald worden. Als speelpleinwerking willen we financieel tegemoet komen aan gezinnen waarvan er 3 kinderen of meer naar ons speelplein komen. We hanteren daarom de regel dat er voor grote gezinnen maar voor 2 kinderen betaald moet worden en dat de andere kinderen dus gratis naar het speelplein mogen komen.  Deze tegemoetkoming geldt voor de dagaanwezigheden zelf. Bij de inschrijving verwachten we dus wel dat er een eenmalige kost van 8 euro per kind betaald wordt voor de verzekering.

 

Om van deze regel te kunnen genieten, verwachten we dat u bij de inschrijving van uw kind op het speelplein een attest van gezinssamenstelling bezorgt. Door enkele gevallen van misbruik worden we helaas genoodzaakt om er wat strenger op toe te zien dat effectief om een recent attest gaat dat door de burgerlijke stand van uw gemeente werd afgeleverd. Bedankt voor uw begrip hiervoor.Voor de stad Leuven en haar deelgemeenten kan u dit attest elektronisch aanvragen via onderstaande link:

https://www.leuven.be/attest-gezinssamenstelling


Meer informatie over het aanvragen van dit of andere attesten vindt u hier:

https://www.leuven.be/akten-en-attesten


Voor andere gemeenten moet u even langsgaan bij de burgerlijke stand op het gemeentehuis.

 

  

FISCALE ATTESTEN

 

De kosten voor de opvang van uw kind onder 12 jaar, kan u inbrengen als vermindering van uw belastbaar inkomen. Het fiscaal attest dat nodig is om deze kost af te kunnen trekken van uw belastingen, zal automatisch worden opgestuurd naar iedereen die zijn rekening op tijd betaalt na de zomer. Dit attest geldt als bewijs van het bedrag dat u voor de deelname van uw kind betaald heeft. Verder informatie hierover vindt u op de website www.sociaalcultureel.be. 

TERUGTREKKEN TEGEMOETKOMING ZIEKENFONDS


U kan een tegemoetkoming terugtrekken via uw ziekenfonds. Hiervoor dient u de nodige papieren van het ziekenfonds samen met een gefrankeerde geadresseerde enveloppe op te sturen naar het speelplein of af te geven bij de inschrijving. Van zodra alle rekeningen betaald zijn, sturen wij u de ingevulde papieren terug.