inschrijvingen 2023

INSCHRIJVINGEN ZOMER 2023

Ook deze zomer zullen we terug werken met daginschrijvingen. Met andere woorden kan je kind terug op gelijk welke dag naar ons speelplein komen. Zo is er altijd een plekje voor elk kind.


We werken dit jaar met hetzelfde inschrijfsysteem als vorig jaar. Zo zal het het mogelijk zijn om je kinderen thuis online te registreren, zodanig dat de inschrijving op ons speelplein vlotter kan verlopen. Dit platform is via mijn.speelpleindonbosco.be beschikbaar.

A. VORIG JAAR AL GEREGISTREERD OP HET PLATFORM


Heb je je kind vorig jaar al ingeschreven, dan moet je je enkel terug opnieuw aanmelden en je gegevens van je account bevestigen. In dit geval is het niet noodzakelijk om naar de inschrijfweek te komen, je bent uiteraard altijd welkom dan indien je graag nog eens het speelplein ziet voor de start van de zomer. 


B. NOG NIET GEREGISTREERD OP HET PLATFORM


1. Registreer via ons inschrijfplatform

Als je kind voor het eerst komende zomer naar ons speelplein komt, of je hebt nog geen account, dan is het de bedoeling dat je je eerst registreert door een account aan te maken. Dat kan door de link naar het inschrijfplatform te volgen, waar het stap voor stap wordt uitgelegd. 


2. Kom langs tijdens de inschrijfweek

Als nieuwe ouder is het belangrijk en verplicht dat je langskomt op het speelplein tijdens de inschrijfweek. Ook als u een nieuw kind inschrijft. 
Geen nieuwe ouder, maar heeft u wel vragen of lukt er iets niet? Dan mag u ook zeker tijdens de inschrijfweek langskomen!


Zoals hierboven vermeld, is het de bedoeling dat de registratie op voorhand online thuis gebeurt. Is er toch iets misgelopen of zijn er zaken niet duidelijk? Geen probleem! Je bent tijdens de inschrijfweek welkom en dan helpen we jou verder. 


Wat brengt u mee?

  • 2 kleefbriefjes per kind van uw ziekenfonds
  • Indien u wenst te genieten van de tegemoetkoming voor grote gezinnen, dient u ook een attest van gezinssamenstelling mee te brengen (zie hieronder) 

KOSTPRIJS


€6/dag

sociaal tarief: €2/dag

+

€8 verzekerings-

kosten /zomer


WAT ZIT ER INBEGREPEN IN DEZE PRIJS?


  • Gratis busdienst vanuit Leuven en omringende gemeenten naar het speelplein (meer informatie over de haltes, kan u hier terug vinden).
  • Activiteiten op het speelplein
  • 3-uurtje
  • Voor bepaalde speciale zomeractiviteiten (uitstappen die optioneel zijn) kan nog een extra vergoeding gevraagd worden.  

WILT U ZICH TIJDENS DE ZOMER NOG INSCHRIJVEN?


Dat is deze zomer terug mogelijk! Dit jaar is het niet meer nodig om plaatsen op voorhand te reserveren voor uw kind(eren). Voor vragen kan u elke speelpleindag van 8u15 tot 17u30 en elke zondag van 16u tot 18u terecht op het secretariaat. 


Voor deze inschrijving dien je hetzelfde stappenplan te volgen als hierboven vermeld en dezelfde benodigdheden mee te nemen naar de inschrijving zelf.

TEGEMOETKOMING VOOR GROTE GEZINNEN


Per kind wordt een dagprijs van 6 euro aangerekend. Vanaf het derde kind moet er echter geen dagvergoeding meer betaald worden. Als speelpleinwerking willen we financieel tegemoet komen aan gezinnen waarvan er 3 kinderen of meer naar ons speelplein komen. We hanteren daarom de regel dat er voor grote gezinnen maar voor 2 kinderen betaald moet worden en dat de andere kinderen dus gratis naar het speelplein mogen komen. Deze tegemoetkoming geldt voor de dagaanwezigheden zelf. Bij de inschrijving verwachten we dus wel dat er een eenmalige kost van 8 euro per kind betaald wordt voor de verzekering.


Om van deze regel te kunnen genieten, verwachten we dat u bij de inschrijving van uw kind op het speelplein eenattest van gezinssamenstellingbezorgt. Door enkele gevallen van misbruik worden we helaas genoodzaakt om er wat strenger op toe te zien dat effectief om een recent attest gaat dat door de burgerlijke stand van uw gemeente werd afgeleverd. Bedankt voor uw begrip hiervoor.


Voor de stad Leuven en haar deelgemeenten kan u dit attest elektronisch aanvragen via onderstaande link:

https://www.leuven.be/attest-gezinssamenstelling


Meer informatie over het aanvragen van dit of andere attesten vindt u hier:

https://www.leuven.be/akten-en-attesten


Voor andere gemeenten moet u even langsgaan bij de burgerlijke stand op het gemeentehuis.


FISCALE ATTESTEN

 

De kosten voor de opvang van uw kind onder 12 jaar, kan u inbrengen als vermindering van uw belastbaar inkomen. Het fiscaal attest dat nodig is om deze kost af te kunnen trekken van uw belastingen, zal automatisch worden opgestuurd naar iedereen die zijn rekening op tijd betaalt na de zomer. Dit attest geldt als bewijs van het bedrag dat u voor de deelname van uw kind betaald heeft. Verder informatie hierover vindt u op de website www.sociaalcultureel.be.


TERUGTREKKEN TEGEMOETKOMING ZIEKENFONDS


U kan een tegemoetkoming terugtrekken via uw ziekenfonds. Hiervoor dient u de nodige papieren van het ziekenfonds samen met een gefrankeerde geadresseerde enveloppe op te sturen naar het speelplein of af te geven bij de inschrijving. Van zodra alle rekeningen betaald zijn, sturen wij u de ingevulde papieren terug.