REGLEMENT & PRIVACYVERKLARING

Door zich in te schrijven, verklaart men zich akkoord met het SPEELPLEINREGLEMENT en onze PRIVACYVERKLARING.