algemene vergadering

ALGEMENE VERGADERING

De Algemene Statutaire Vergadering komt één keer per jaar samen en vormt het hoogste bestuursorgaan van onze vzw. De voltallige Raad van Bestuur is daar vertegenwoordigd en wordt daarin bijgestaan door een aantal externen. De dagelijkse werking van het speelplein wordt toegelicht en het financieel plaatje wordt besproken en gecontroleerd. Er is mogelijkheid tot eventuele vragen en opmerkingen naar de bestuurders toe. Tot slot geeft de Algemene Vergadering het mandaat aan de bestuurders van de vzw om het opvolgen van de werking verder op zich te nemen.