raad van bestuur

RAAD VAN BESTUUR

Ons  speelplein is een vzw, waaraan een aantal verplichtingen verbonden zijn. Het dagelijks bestuur van die vzw komt toe aan de Raad van Bestuur. Hierin zetelen een tiental personen die een jarenlange speelpleinervaring als achtergrond met zich meebrengen. Zij nemen uiteindelijk de belangrijke  beslissingen en laten het schip de juiste koers varen.  Carlo Loots vormt als voorzitter van de Raad van Bestuur de kapitein van dit schip en heeft een goed team rondom zich.


Op geregelde tijdstippen komt de Raad van Bestuur samen om de dagelijkse werking op te volgen en eventuele belangrijke veranderingen te bediscussiëren. Elk bestuurslid engageert  zich in een bepaalde werkgroep, waarin voorbereidend denkwerk wordt verricht. Definitieve beslissingen worden in de bestuursvergadering genomen.